Werkgevers met (ex-)werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn opgelet!

Door op donderdag 31 mei 2018

Op 28 mei 2018 werd de 'Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid' gepubliceerd. Beoogde inwerkingtreding is 1 april 2020. Vanaf deze datum kan binnen zes maanden na uitbetaling van de transitievergoeding bij UWV compensatie worden aangevraagd voor de betaling van die transitievergoeding aan een uitdiensttredende langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Hoge Raad omarmt individueel maatwerk onder de Wet werk en zekerheid

Door op donderdag 6 juli 2017

Op 30 juni 2017 – een dag vóór de tweede verjaardag van de Wet werk en zekerheid (Wwz) – heeft de Hoge Raad voor het eerst zijn licht laten schijnen op de zogeheten billijke vergoeding en de berekeningsmethode daarvan. Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Wwz zich er niet tegen verzet dat door rechters met de gevolgen van het ontslag rekening mag worden gehouden bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding na een onterecht gegeven ontslag.

Hoe om te gaan met onzekerheid wetsvoorstel transitievergoeding?

Door op donderdag 30 maart 2017

De Raad van State heeft forse kritiek gepubliceerd op het wetsvoorstel waardoor werkgevers een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Gelet op deze kritiek en de kabinetsformatie is het onzeker of er een einde komt aan de praktijk waarbij werkgevers de transitievergoeding moeten dragen naast twee jaar loondoorbetaling en re-integratiekosten. Hoe hiermee om te gaan?
 

Aanpassingen in de ketenregeling en de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Door op vrijdag 29 april 2016

Op 21 april 2016 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, in een brief aan de Tweede Kamer zijn 'oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt' aangeboden. De belangrijkste voorgenomen aanpassingen betreffen de ketenregeling met betrekking tot seizoensarbeid en de verplichting tot betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. In dit artikel zijn de voorgestelde wijzigingen kort voor u uiteengezet.

Het slapend dienstverband: een uitweg of een valkuil?

Door op dinsdag 26 januari 2016

Voor 1 juli 2015 konden werkgevers met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte opzeggen zonder dat de werknemer recht had op een ontslagvergoeding. Deze kosteloze eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid is sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk. Werknemers hebben nu een wettelijk recht op de transitievergoeding. 

Studiekostenbeding: oplossing voor lagere transitievergoeding?

Door op dinsdag 11 augustus 2015

Sinds 1 juli 2015 is in de wet opgenomen dat de werknemer onder omstandigheden recht heeft op een transitievergoeding na einde van het dienstverband. Deze invoering van de transitievergoeding brengt kosten voor de werkgever met zich. De regering heeft werkgevers echter tegemoet willen komen, en heeft daartoe een besluit genomen waarin wordt geregeld onder welke voorwaarden kosten in mindering van de transitievergoeding kunnen worden gebracht.

HRPraktijk, juli 2015

E-book reorganiseren

Door op woensdag 24 juni 2015

De Wet Werk en Zekerheid heeft grote consequenties voor het ontslagrecht en 1 juli 2015 nadert gestaag. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving in geval van reorganisatie. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Lees het in het e-book reorganiseren.

Overgangsrecht transitievergoeding: tijdelijk geen dubbele betaling werkgevers

Door op maandag 18 mei 2015

Per 1 juli 2015 is de werkgever verplicht bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Het kan zijn dat voor 1 juli 2015 al afspraken zijn gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar de werknemer recht op heeft wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ter voorkoming van dubbele betalingen van werkgevers heeft de wetgever het 'Besluit overgangsrecht transitievergoeding' ingevoerd om de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 te overbruggen. 
 

Pagina's

Abonneren op RSS - Transitievergoeding

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01