Door Annejet Balm op vrijdag 23 februari 2018

Een kort overzicht inzake de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de arbeidsmarkt en de te verwachten inwerktreding

Met de maatregelen zoals voorgesteld in het regeerakkoord tracht de overheid – wederom – om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. De in 2015 inwerking getreden WWZ zou hiermee weer gewijzigd worden. De belangrijkste plannen betreffen:

Ketenegeling
Het aanpassen van de ketenregeling door de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, te verlengen van twee naar drie jaar.

Verruiming proeftijd
Verruiming van de proeftijd naar maximaal vijf maanden in een contract voor onbepaalde tijd.

Transitievergoeding
Meer balans in de transitievergoeding door werknemers meteen vanaf het begin van hun dienstverband recht op de transitievergoeding te geven in plaats van pas na twee jaar.

Loon tijdens ziekte
Het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van twee naar één jaar voor werknemers met 25 werknemers of minder.

Extra ontslagvergoeding
De mogelijkheid tot cumulatie van verschillende ontslaggronden in welk geval de rechter een extra ontslagvergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de wettelijke transitievergoeding.

Compensatie werkgevers
Compensatie werkgevers voor betaling transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte.

Payrolling
Payrolling blijft mogelijk maar het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard.

Kraamverlof
Uitbreiding kraamverlof van de vader.

Veel werkgevers vragen zich af: wanneer treden al deze maatregelen precies in werking?

15 december 2017: De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de benodigde wetgeving in de loop van 2018 aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

21 december 2017: In de vergadering van de Tweede Kamer geeft Minister Koolmees aan dat hij er echt "de turbo" op gaat zetten en de wetgeving in het derde kwartaal van 2018, "snel na het zomerreces" naar de Kamer wil sturen.

1 januari 2020: Naar verwachting zullen de maatregelen dan grotendeels in werking kunnen treden.
 
Wij benadrukken dat het voorgaande op dit moment slechts voornemens van de nieuwe regering betreffen. Wanneer deze plannen precies in werking zullen treden, is dan ook nog niet bekend. De vraag is bovendien of voornoemde maatregelen één-op-één in de wet zullen worden opgenomen of dat er nog aanpassingen zullen volgen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01