Voldoet uw concurrentiebeding aan de nieuwe Wet Werk en Zekerheid?

Door Jordi Rosendahl op woensdag 25 februari 2015

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt grote veranderingen met zich mee in het arbeidsrecht. Een van de veranderingen ziet op concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Om te controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is heeft Lexence een tool ontwikkeld.

WWZ en het concurrentiebeding
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 is het in beginsel niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. Dit is slechts anders indien 'zwaarwegende bedrijfsbelangen' een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De werkgever dient dit gelijktijdig aan het sluiten van het concurrentiebeding schriftelijk te motiveren. Het concurrentiebeding dient tevens in de arbeidsovereenkomst zelf te worden opgenomen. Deze regelgeving ziet alleen op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Op arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 2015 is het oude recht van toepassing ten aanzien van het concurrentiebeding. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd.

Controleer uw concurrentiebeding
Sinds deze week kunt u op de website wwzproof.nl controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is. Tevens geeft de tool antwoord op de vragen of het concurrentiebeding geldig is overeengekomen en of de werknemer (nog) aan het beding kan worden gehouden omdat het concurrentiebeding bijvoorbeeld zwaarder is gaan drukken. Controleer het vandaag nog met de nieuwe tool

controleer uw concurrentiebeding

Vragen over de WWZ? Op onze site wwzproof.nl treft u de relevante wetteksten, belangrijkste wijzigingen en nog meer praktische tools waaronder 'bereken transitievergoeding' en de 'ontslagcheck' waarmee u kunt bepalen welke ontslagroute u moet volgen. Of neem direct contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Persbericht Lexence, 24 februari 2015

Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01