Overgangsrecht transitievergoeding: tijdelijk geen dubbele betaling werkgevers

Door Jordi Rosendahl op maandag 18 mei 2015

Per 1 juli 2015 is de werkgever verplicht bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. Het kan zijn dat voor 1 juli 2015 al afspraken zijn gemaakt over vergoedingen of voorzieningen waar de werknemer recht op heeft wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ter voorkoming van dubbele betalingen van werkgevers heeft de wetgever het 'Besluit overgangsrecht transitievergoeding' ingevoerd om de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 te overbruggen. 
 
In dit besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  • lopende collectieve afspraken met verenigingen van werknemers, dit betreffen de collectieve afspraken tussen werkgevers en vakbonden over vergoedingen of voorzieningen in een cao of sociaal plan en; 
  • overige lopende afspraken, dit betreffen individuele afspraken tussen werkgever en werknemer of afspraken in een sociaal plan dat is gesloten tussen de werkgever en een ondernemingsraad.

 

Voor lopende collectieve afspraken met verenigingen van werknemers is het uitgangspunt dat de transitievergoeding niet verschuldigd is: de collectieve afspraken gaan voor op de transitievergoeding. Hierop zijn uitzonderingen gemaakt voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, afspraken over vergoedingen op grond van de Werkloosheidswet en afspraken die na de inwerkingtreding van het besluit zijn verlengd, gewijzigd of vervallen. 
 
Voor de overige lopende afspraken geldt als uitgangspunt dat de werknemer de keuze heeft tussen een transitievergoeding of vergoedingen/voorzieningen op grond van overige lopende afspraken. Om aanspraak te maken op een transitievergoeding moet de werknemer schriftelijk afstand doen van zijn recht op vergoedingen/voorzieningen op grond van overige lopende afspraken en de werkgever moet de werknemer informeren over de consequentie van zijn keuze, binnen welke termijn de werknemer afstand moet doen, de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en voorzieningen de werknemer recht heeft op grond van de overige lopende afspraken. 
 
Deze overgangsregeling is alleen van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen of voorzieningen wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 zijn gemaakt en daar na deze datum een beroep op wordt gedaan. Voor lopende afspraken met verenigingen van werknemers is deze overgangsregeling van toepassing tot 1 juli 2016. De overgangsregeling blijft van toepassing als het verzoek om toestemming of ontbinding voor 1 mei 2016 is ingediend.
 
Auteurs: Jordi Rosendahl en Roos Jonkmans
Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01